کلینیک شنوایی و سمعک شکوه تجریش 09393388985– 22735599 – 22735588
کلینیک شنوایی و سمعک شکوه تجریش 09393388985– 22735599 – 22735588

ABR

 در این آزمایش ؛ پاسخ های الکتریکی شنوایی ساقه مغز فرد ثبت می شود. این آزمایشات بنا به هدف تشخیصی به دو صورت انجام می
شود.
تشخیص ضایعات ورای حلزونی یا عصب هشتم مغز
تعیین آستانه های شنوایی
 
در حالت تشخیصی , مورفولوژی امواج و زمان تاخیر امواج به ویژه موج پنج و فاصله بین امواج بررسی می گردد.این آزمایش برای تشخیص پاتولوژی های نوروپاتی , تومورهای اکوستیکی عصب هشتم و دیگر پاتولوژی های عصبی و ورای جلزونی کاربرد دارد .

در حالت تعیین آستانه شنوایی , این آزمایش با ارایه انواع محرک ها در فرکانس های مشخصی صورت می پذیرد و آستانه دقیق شنوایی کودک با نوزاد تعیین و هنجار یا ناهنجار بودن آن کاملا" معلوم می شود.
  
  • TYMP TYMP
    امپدانس ادیومتری آزمون امپدانس ادیومتری شامل چند زیر مجموعه آزمون است شامل: تمپانومتری تمپانومتری… ادامه
  • PTA ادیومتری PTA ادیومتری
    یکی از قدیمترین ، ساده ترین ودر عین حال قابل اعتمادترین تست های ادیولوژیک… ادامه