کلینیک شنوایی و سمعک شکوه تجریش 09393388985– 22735599 – 22735588
کلینیک شنوایی و سمعک شکوه تجریش 09393388985– 22735599 – 22735588

سمعک فوناک سوییس

مدل SOLANA
Solana با بهره گیری از قابلیت های دو گوشی منحصر به فرد ؛تعامل هوشمندانه با کاربر و مجمو عه ای از ویژگی های پیشرفته؛محصولی متمایز در رده میانه سمعک هاست.

جهت داری متمایز
برای اولین بار ؛ دسترسی به برجسته ترین نوآوری ها در حیطه میکروفون های جهت دار ؛برای کاربرانی که سمعک های رده میانه را انتخاب می کنند؛فراهم شده است . عملکرد منحصر به فرد بی سیم و تبادل اطاعات audio به کاربر اجازه می دهد که جهت تمرکز میکروفون ها را به دلخواه انتخاب کند تا به بهترین حالت درک گفتار در حضور سر و صدای مزاحم زمینه ای برسد.

کنترل هوشمندانه
سطح جدیدی از هوشمندی و تطبیق پذیری ؛چیزی بیش از از کنترل مرسوم سمعک را در اختیار کاربر می گذارد.تغییر ولومی که کاربر اعمال می کند بر شکل کم شنوایی وی منطبق می شود و در حافظه سمعک ذخیره می گردد تا در شرایط صوتی مشابه و در حافظه سمعک ذخیره می گردد تا در شرایط صوتی مشابه ؛ سمعک به همان شیوه صدا را تغییر داده و باعث درک بهتر فرد شود.

ویژگی های پیشرفته و خاص
بسیاری از ویژگی هایی که قبلاًدر محصولات فوناک وجود داشت؛در Solana نیز وجود دارد اما با پردازش پیشرفته تر و سرعت بالاتر.
ویژگی های از جمله SoundRecover,SoundRelax,WindBlock که با افزایش وضوح اصوات ؛شانس انتخاب یک محصول بی نظیر را در اختیار ما قرار داده است.