ازهر3000 خانم در دوران بارداری یك نفرممكن است مبتلابه كانسرپستان شود.

شیمی درمانی

Wednesday, 17 September 2014 12:12
شیمی درمانی، درمان با داروهای ضد سرطان است كه ممكن است از طریق خوراكی یا وریدی ( تزریق درون رگ)تجویزمی شود.

Breast Implant size

اکثر خانمها یی که جهت بزرگ کردن سینه با پروتز مراجعه می کنند به یکی از دو دسته زیر تعلق دارند :

دسی بل (DECIBLE)

Monday, 08 September 2014 13:15

واحدی که جهت بیان تغییر حجم صدا مورد استفاده قرار می گیرد(بل)است که از نام محقق و مخترع تلفن الکساندر بل گرفته شده است .

گوش پاک کن

Monday, 08 September 2014 12:19
خطرات استفاده از گوش پاک کن کم نیست مخصوصاً در بچه ها که نسوج ضعیف تر و حساس تری دارند.
اصطلاح پزشکی به معنای زنگ زدن است که مرتبط به احساس انواع مختلفی از صداها در گوش یا سر می باشد.
وزوز پدیده است شایع که بررسی ها نشان می دهد که از هر ۵ بزرگسال ۱ نفر وزوز را تجربه کرده است. وزوز اکثراً همراه با افت شنوایی، گیجی و حساسیت زیاد به سروصدا می باشد.

وزوز

Monday, 08 September 2014 11:40
صداهایی مثل وزوز ؛صدای زنگ یا صدای صوت که ممکن است در گوش شنیده شود ؛اعلب به نام وزوز گوش شناخته می شود .
هیپرآکوسیس (Hyperacusis) یا عدم تحمل صدا، در اثر اختلالی که در مسیر مرکزی شنوایی رخ می دهد ایجاد می شود.

نورینوم آکوستیک

Monday, 08 September 2014 11:36
وقتی برای بیماری تومور شنوایی تشخیص داده می شود، سیوالاتی درباره خود تومور و نیز نحوه درمان آن مطرح می شود.

نوار گوش - سنجش شنوایی

Monday, 08 September 2014 11:35
واژه نوار گوش که بطور عمومی در میان مردم رایج است همان شنوایی سنجی یا (ادیومتری) که توسط کارشناس شنوایی (ادیولوژیست) انجام می پذیرد.

Page 1 of 18